Medarbejdere

Jeppe Ladefoged

Jeppe Ladefoged

Er direktør på Læsø Salt. Jeppe har arbejdet som driftsleder på større godser, hvor han har fået stor erfaring indenfor økonomistyring, personaleledelse og produktudvikling. Han glæder sig til at lære Læsø at kende, inden der skal sættes nye initiativer igang

Poul Christensen

Poul Christensen

Også kendt som Syde-Poul. Tog i 1991 initiativ til at starte Læsø Saltsyderi med unge arbejdsløse og langtidsledige fra Læsø Produktionsskole. Har siden været et af Læsø Salts meget udadvendte ansigter. Og selv om Poul har valgt at gå på pension, vil han indimellem stadig optræde som historiefortæller, formidler og saltfoged.

Steinunn E. Larsen

Steinunn Eyjofsdottir Larsen

Er ansvarlig for pakkeri/butik. Pakker webordrer, sørger for at vores kunder udenfor øen får alt det salt, de ønsker. Vores tillidsrepræsentant og valgt til bestyrelsen som medarbejderrepræsentant

hans jørgen larsen

Hans Jørgen Larsen

Henter vand på Rønnerne til vores saltproduktion, “loftnisse”, det vil sige, at han passer saltet, når det skal tørres og rives. Går til hånde ude i saltsydningen. Har et godt snakke-gen, så Hans er altid villig til en snak om Saltet med kunderne

Jesper Thorsen 3

Jesper Thorsen

Er en af vores Saltsydere. Han er fyrbøder, træmand og hvad der ellers hører til af opgaver i saltproduktionen. Kan godt lide at snakke med vores besøgende og svarer gerne på spørgsmål

medarbejdere-søren-pedersen

Søren Pedersen

Er en af vores saltsydere og fyrbødere. Sørger for at panderne yder det bedste og hvad der ellers hører til af opgaver i saltproduktionen.

medarbejdere-flemming-larsen

Flemming Larsen

Har en fortid som formidler og museumsarbejder på Skagen i selskab med Michael og Anna Ancher i deres hus. Har været sommerafløser på Læsø Salt i årevis, og er nu endelig klar til en fuldtidstjans som saltsyder, fortæller og en del af holdet

Morten Bo Jørgensen

Morten Bo Jørgensen

Morten Bo har været på Saltsyderiet siden 1996 og er en af de faste fortællere. Desuden er han udover at være saltsyder ansvarlig for de to træflisfyr, samt afløser chauffør ved afhentning af saltvand ved brøndene på Rønnerne. Morten er ligeledes lidt nørdet med moderne teknologi og sørger for indkodning på butikkens kasseapparater

Karina Trolle Vilsen

Karina Trolle

Er en af vores posedamer på den gode måde. Er i pakkeriet og betjener med et smil vores gæster i butikken

Dorthe kompr

Dorthe Levorsen

Vores all-round bogholder samt medansvarlig for hjemmeside og webshop. Giver også gerne en hjælpende hånd, når det brænder på i butikken

Ally Jacobsen kompr

Ally Jacobsen

En af vores posedamer på den gode måde, samt pandekagebager.  Er i pakkeriet og vores butik. I sommerferien og efterårsferien holder hun vores Pandekagebod åbent